Com era Gurb al segle XIX?

  • Quins camins hi havia?

 Que es facilita amb l’esplanament de la nova carretera, la construcció del pont sobre el Mèder (1845), l’erecció de la Casa Asil a l’indret de l’antic moli del Prat (1845) i agençament de la Rambla de l’Hospital (1862). També s’esplanada el Passeig (1853) i s’avançen les cases del carrer de Cardona fins al damunt de la muralla, que en aquest temps s’anava desmuntant segons les exigències de les noves edificacions

  • Quan es fa el ferrocarril?

El ferrocarril arriba a gurb el 14 de març de 1876, juntament amb l’arribada del ferrocarril a Vic.

  • Quan es fa la primera indústria i on es situa? 
  • La primera indústria es va crear el 1920 a la Central Elèctrica de Fecsa, aquesta estava situada a l’estació de ferrocarrils i la plaça de toros. 

  • Tupus d’indústria (%)

-El sector primari a disminuït el llarg del segle XIX degut a que cada cop hi ha menys sòl agrícola.

-El sector secundari a crescut el llarg del segle XIX degut que cada cop hi ha més indústries a la província de Barcelona.

-El sector terciari quasi no s’ha augmentat s’ha quedat igual el llarg dels anys.